Sociální pracovníci/PSS

Vážení návštěvníci, níže naleznete naši nabídku akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. V případě jakýkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí kanceláře Bc. Terezu Zítkovou email: zitkova.vesta@email.cz, telefon: 721 004 268.
Pro všechny naše akreditované kurzy platí, že je můžete absolvovat buď ve vypsaný termín nebo si nás můžete objednat k proškolení celé Vaší organizace. V takovém případě jsou pak ceny kurzů smluvní.
Více informací k podmínkám kurzů naleznete zde.


Nabídka akreditovaných kurzů MPSV

Cílem vzdělávacího programu je předat účastníkům základní informace o teorii attachmentu a s ní související problematikou vzniku komplexního vývojového traumatu u dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči, v ústavní výchově, ale i v biologických rodinách. V rámci kurzu se budeme zabývat teoriií attachmentu, příčinami vzniku komplexního...