Náš tým 

Vážení návštěvníci, na této stránce se dozvíte základní informace o zaměstnancích spolku Vesta Pardubice z.s. 

PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák - ředitel, předseda spolku

Telefonní číslo: 732 207 344

Email: cermak.vesta@email.cz

Kancelář: Češkova 1299, Pardubice 

Čím se zabývám: 

Doprovázím pěstounské rodiny, organizačně řídím spolek, zabývám se týranými, zneužívanými a zanedbávanými dětmi, poskytuji psychologické služby. 

Odborné výcviky: Výcvik v rodinném poradenství, Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči, Komplexní výcvik v krizové intervenci s dětmi a mládeží. 


Mgr. Šárka Junasová - vedoucí sociálních pracovníků  

Telefonní číslo: 732 849 445

Email: junasova.vesta@email.cz

Kancelář: Češkova 1299, Pardubice 

Čím se zabývám:

Doprovázím dlouhodobé a přechodné pěstouny, věnuji se supervizi a krizové intervenci. 

Odborné výcviky: Výcvik v rodinném poradenství, Výcvik v mediaci, Výcvik v technikách sociální terapie dětí, Komplexní výcvik v supervizi, Komplexní výcvik v krizové intervenci. 


Mgr. Lucie Brůnová - sociální pracovnice, kariérová poradkyně

Telefonní číslo: 733 376 442

Email: brunova.vesta@email.cz

Kancelář: Češkova 1299, Pardubice 

Čím se zabývám:

Doprovázím pěstounské rodiny, poskytuji kariérové poradenství.

Odborné výcviky: Komplexní výcvik v kariérovém poradenství zakončený zkouškou před autorizovanou osobou. Mgr. Martina Dvořáková - sociální pracovnice

Telefonní číslo: 605 016 069

Email: dvorakova.vesta@email.cz

Kancelář: Češkova 1299, Pardubice 

Čím se zabývám:

Doprovázím pěstounské rodiny.

Odborné výcviky: Problematika sociálního bydlení. 


Mgr. Jaroslava Fořtová - sociální pracovnice, pracovnice pro asistovaný kontakt

Telefonní číslo: 604 856 794

Email: fortova.vesta@email.cz

Kancelář: Češkova 1299, Pardubice 

Čím se zabývám:

Doprovázím pěstounské rodiny, realizuji asistované kontakty. 

Odborné výcviky: 

Komplexní psychoterapeutický výcvik, sociální bydlení. 


Bc. Tereza Zítková - vedoucí kanceláře 

Telefonní číslo: 721 004 268

Email: zitkova.vesta@email.cz

Kancelář: Češkova 1299, Pardubice 

Čím se zabývám:

Sponzorské aktivity, prezentace spolku, zabezpečení chodu kanceláře spolku, realizace akcí pro děti i pěstouny.

Odborné výcviky: 

Studium pedagoga volného času, Studium vychovatele, Kurz v persona dolls