Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás!

Vzdělávání pěstounů

V rámci kurzu probereme základní onemocnění dětí včetně jejich projevů a možnosti domácí léčby. Probereme si, čím se zabývají jednotlivá odvětví medicíny, jak rozumět lékařským zprávám. Zabývat se budeme také základy první pomoci u dětí různého věku.

V rámci kurzu se budeme zabývat otázkou syndromu vyhoření, jak ho u sebe rozpoznat, jak mu předcházet ev. řešit jeho negativní dopady.

Kurz se zaměřuje na otázky týkající se tradic a zvyků, která po staletí udržovali naši předci a které my dnes zapomínáme ctít, což způsobuje nemalé potíže v otázkách bezpečného vnímání světa dnešními dětmi. V kurzu se budeme zabývat například otázkou přechodových rituálů, lektorka bude zprostředkovávat své zkušenosti s životem v indiánských kmenech...

Kurz se zaměřuje na problematiku specifického sexuálního vývoje dětí s narušenou primární citovou vazbou. V rámci kurzu s pěstouny probereme rizika spojená s vývojem sexuality, probereme také otázky týkající se sexuální výchovy a bezpečného chování na internetu.

Kurz se zaměřuje na problematiku projevů psychických traumat u dětí v pěstounské péči. V rámci kurzu se budeme zabývat typologií traumat, jejich projevy a následky včetně poradenství v oblasti možných intervencí.

Kurz se zaměřuje na aktuální dění v právní oblasti týkající se pěstounské péče. V rámci kurzu se zaměřujeme na novelizace zákonů jako je Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Zákon o státní sociální podpoře.