Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Centra poradenství organizace Vesta Pardubice z.s. Náš spolek poskytuje pěstounům, ale také široké veřejnosti poradenské služby v oblasti psychologických služeb, kariérového poradenství, sociálního poradenství a také ve formě konzultací a supervizí pro jednotlivce i pracovní týmy. Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte kontaktovat naše pracovníky a domluvit si s nimi schůzku a případně i spolupráci. 


Psychologické poradenství

Psychologické poradenství poskytuje pro spolek PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák. V případě, že se chcete objednat můžete využít náš formulář nebo napsat email na: cermak.vesta@email.cz či zavolat na telefonní číslo: 732 207 344.

V rámci psychologického poradenství poskytujeme:

  • Psychologickou diagnostiku zaměřující se na diagnostiku: inteligence, speciálních schopností, rodinného systému, kariérové poradenství, traumatických syndromů, diagnostiku osobnosti atp.
  • Psychologické poradenství zaměřující se na: příchod nového dítěte do rodiny, zvládání výchovných obtíží dětí, psychické problémy dětí a dospělých, oblast rodinných vazeb, končící pěstounskou péči, posuzování žadatelů o náhradní rodičovství apod.

Cena: Pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu se spolkem jsou služby psychologa poskytovány zdarma. 


Kariérové poradenství

Kariérové poradenství poskytuje pro spolek Mgr. Lucie Brůnová. V případě, že se chcete objednat můžete využít náš formulář nebo napsat email na: brunova.vesta@email.cz či zavolat na telefonní číslo: 733 376 442.

V rámci kariérového poradenství poskytujeme:

  • Individuální kariérové poradenství, které obsahuje: identifikace schopností, zájmů a dovedností žáků, poskytování informací o oborech, povoláních, či možnostech dalšího vzdělávání (např. rekvalifikace), kariérová diagnostika pomocí testových metod, aktuální informace o trhu práce, sestavení akčního plánu, použití kariérových karet, či diáře, orientace na internetu (stránky škol, infoabsolvent), podpora při komunikaci se školou, komplexní psychologickou diagnostiku.
  • Skupinové kariérové poradenství, které obsahuje: promítání videí o povoláních, základní orientace ve školství, exkurze (např. ÚP-IPS, dny otevřených dveří škol, burzy škol), diskuze o povoláních, deskové hry o povoláních, testové metody, vytipování dětí pro individuální kariérové poradenství, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Cena: Pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu se spolkem jsou služby psychologa poskytovány zdarma. Pro pěstouny z jiných organizací a veřejnost zpravidla určujeme taxu od 300-500 Kč v závislosti na povaze řešeného problému. 


Supervize a konzultace

Supervize a konzultace s nezávislým odborníkem poskytuje v naší organizaci Mgr. Šárka Junasová. V případě, že se chcete objednat můžete využít náš formulář nebo napsat email na: junasova.vesta@email.cz či zavolat na telefonní číslo: 732 849 445.

V rámci supervizí a konzultací nabízíme:

  • Individuální supervize a konzultace zaměřené na řešení náročných situacích spojený s výkonem pomáhající profese, ale také problémy spojené s kolektivem, nadřízenými ev. podřízenými atp.
  • Týmové supervize a konzultace zaměřené na řešení náročných situací v oblasti přímé práci s klienty tzv. případová supervize, po vzájemné dohodě lze spolupráci rozšířit i na otázku řešení problémů v kolektivu.

Cena: Pro pěstouny naší organizace je supervize zdarma. Pro pěstouny z jiných organizací se cena pohybuje za 1h supervize od 300-500 Kč, pro organizace za 1h od 750 Kč do 1000 Kč.