Centrum vzdělávání 

Vážení návštěvníci, 
vítejte na stránkách centra vzdělávání organizace Vesta Pardubice z.s. Naše centrum vzdělávání bylo založeno s cílem předávat zkušenosti získané v naší praxi odborníkům z řad sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách pracujících ve službách pro děti, ale také například pěstounů nebo zaměstnanců dětských skupin. Nově se chystáme vzdělávat také zaměstnance škol a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
Účastníky našich kurzů vzděláváme v akreditovaných kurzech, které jsou akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí (vhodné zejména pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách) a dále v neakreditovaných kurzech vycházejících především z našich zkušeností získaných v praxi (vhodné zejména pro pěstouny, dětské skupiny apod.) Naši lektoři jsou odborníci působící mnoho let v praxi a skládají se z řad psychologů, sociálních pracovníků, policistů a dalších.