Online sexuální nátlak a vydírání dětí -A2022/0017-SP/PC/PP

06.01.2022
  • Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák, Mgr. Šárka Junasová
  • Časová dotace: 8h - 9:00 až 16:00
  • Forma: Online / ZOOM
  • Vhodné pro: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách
  • Cena: 1600/osoba
  • Vypsané kurzy: viz kalendář
  • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268 

Anotace

Kurz se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí účastníků kurzu o online sexuálním nátlaku a vydírání dětí jako na tématu, které provází jako rizikový faktor všechny dětské uživatele sociálních sítí a mobilních telefonů. V rámci kurzu budou představeny mechanismy online sexuálního nátlaku a vydírání na dětech prostřednictvím sociálních sítí a jeho prevencí. Dále se budeme zabývat osobností pachatele, ale také riziky na straně oběti - dítěte či pomocí obětem v rovině základního poradenství v oblasti návazných služeb.

Přihláška