Metody a techniky zjišťování názoru dítěte I - A2021/1187-SP

22.12.2021
  • Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák, Mgr. Šárka Junasová
  • Časová dotace: 6h - 9:00 - 14:30
  • Forma: Prezenčně, Češková 1299, Pardubice
  • Vhodné pro: sociální pracovníky
  • Vypsané kurzy: viz kalendář
  • Cena: 1500 Kč/osoba
  • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268. 

Anotace kurzu

Kurz přináší teoretické i praktické informace o projektivních metodách zjišťování názoru dítěte pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další osoby podílející se na spolupráci s dětmi v rámci služeb poskytovaných v resortu sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. V rámci kurzu bude představena důležitost zjišťování názoru dítěte a vybrané projektivní techniky (Hra s kameny, Začarovaná rodina, Můj svět).

Závazná přihláška 

Reference

"Kurz byl pro mě velmi přínosný a obohacující. Lektoři pracovali profesionálně. Oceňuji neustálou zpětnou vazbu."

Adam

Dětský domov se školou 

"Jsem ráda, že jsem se mohla seznámit s tak užitečnými technikami. Cítím se teď víc připravená na rozhovor s dětmi v nelehké situaci."

Petra

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

"Díky za ty praktické techniky. Společně s aktivním nasloucháním je vnímám pro svou praxi jako naprosto zásadní."

Zlatuše 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí