Vzdělávání pracovníků dětských skupin

Vážení návštěvníci, vítáme Vás na stránce věnované vzdělávání pracovníků dětských skupin.
V tomto roce vstupuje v platnost další část zákona o dětských skupinách, která mimo jiné přináší 8h vzdělávací povinnost pro všechny zaměstnance dětských skupin, kteří vykonávají přímou péči o děti ve skupině. Rádi bychom Vám nabídli dva semináře tzv. na míru ušité pro potřeby dětských skupin. Těšíme se na shledání při společném vzdělávání!

Cílem vzdělávacího programu je předat účastníkům základní informace o teorii attachmentu a s ní související problematikou vzniku komplexního vývojového traumatu u dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči, v ústavní výchově, ale i v biologických rodinách. V rámci kurzu se budeme zabývat teoriií attachmentu, příčinami vzniku komplexního...