Návštěvy v rodinách

Za našimi pracovníky nemusíte nikam jezdit, naše rodiny navštěvujeme po dohodě u nich doma nebo dle dohody i kdekoliv jinde.

Každá pěstounská rodina, která má s naší organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče má svého sociálního pracovníka, který ji pravidelně navštěvuje a to minimálně jednou za dva měsíce. Během návštěvy pracovníci sledují výkon pěstounské péče (tedy zejména to, jak se dítěti v rodině daří a jak jsou sami pěstouni spokojeni) a zároveň poskytuje pomoc a poradenství pěstounské rodině.


Poradenství

Naši pracovníci jsou zkušení poradci s dlouholetou praxí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Krom toho absolvují výcviky ve specifických poradenských disciplínách v náhradní rodinné péči.

Pěstouni mají ze zákona právo na to, žádat o poradenství v různých oblastech souvisejících s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Konkrétní seznam zákonem garantovaných oblastech naleznete v naší dohodě o výkonu pěstounské péče. Nad rámec tohoto poradenství naší pracovníci poskytují také rozšířené sociálně-právní poradenství související s otázkámi podávání návrhů v rámci soudních řízení (resp. jejich sepisováním, sledováním průběhu rozhodnutí, doprovodu pěstounů k soudu) .


Vzdělávání

Naše organizace pořádá jednodenní, víkendové a individuální vzdělávací akce, jejichž témata odráží aktuální problémy pěstounské péče.

Každý pěstoun má ze zákona povinnost, absolvovat 24 hodin vzdělávání ročně zdarma. Naše organizace pořádá pro pěstouny vzdělávací akce formou víkendového vzdělávání, kdy si pěstoun za sobotu a neděli splní 12h vzdělávání - pěstouni a dětí v pěstounské péči mají zdarma ubytování, zajištění hlídání dítěte a vzdělávací program. Pěstouni sobě i dětem hradí na víkendu stravu. Dále organizace realizuje jednodenní semináře v délce trvání 8h a v případech, kdy pěstoun nemůže plnit svou povinnosti ani takto, umožňujeme individuální vzdělávání. Kdy se konají jednotlivé akce? Podívejte se do plánovaných událostí.


Akce pro děti (respitní péče)

Naše organizace pořádá akce pro děti v rámci realizace respitní péče a to formou víkendových pobytů pro děti i vícedenních pobytů např. v létě.

Pěstouni mají právo na to, každý rok od data uzavření dohody o výkonu pěstounské péče čerpat tzv. dovolenou pro pěstouny, kdy svěří péči někomu jinému a mají možnost si odpočinout a načerpat nové síly. Naše organizace pořádá víkendové akce pro děti a letní pobyt pro děti. Pěstouni však mají možnost čerpat respit i jinou formou a to v rámci dohody o výkonu pěstounské péče. Zajímá Vás, kdy se konají naše akce pro děti? Podívejte se do plánovaných událostí.


Krátkodobá péče 

Naše organizace zajišťuje pro své pěstouny také krátkodobou péči, kterou mohou pěstouni využít například během vzdělávání nebo, když jdou k soudu. 

Pro naše pěstouny zajišťujeme krátkodobé hlídání v situacích, kdy potřebují, aby péče o svěřené děti na krátkou dobu (v řádech hodin) převzal někdo jiný. Prakticky se jedná zejména o situace, kdy se vzdělávají, jsou v dočasné pracovní neschopnosti, mají soudní jednání apod. 


Kontakty

Pomáháme pěstounům se zajištěním kontaktů svěřených dětí s biologickou rodinou.

Pěstouni mají ze zákona povinnost umožnit dětem v pěstounské péči kontakt s jejich původní (biologickou) rodinnou. Vzhledem k tomu, že kontakt může být často velmi ošemetnou záležitostí, mají také právo žádat o pomoc se zajištěním kontaktu. V takovém případě poskytujeme pěstounům poradenství, místnost, kde se může kontakt konat a můžeme také zajistit přítomnost nezávislé osoby při kontaktu a jeho dokumentaci.