Naše činnost 

Vážení návštěvníci, na této stránce se dozvíte základní informace o činnostech spolku  Vesta Pardubice z.s.

Spolupráce se zájemci o pěstounskou péči 

V naší organizaci si velmi ceníme zájemců o pěstounskou péči, a proto poskytujeme těmto zájemcům široký rozsah služeb a to bez nároku na následnou spolupráci v rámci dohod o výkonu pěstounské péče. 

V případě zájemců o zprostředkovanou pěstounskou péči dlouhodobou, ale i přechodnou pěstounskou péči vysvětlujeme celý proces pěstounské péče, práva a povinnosti pěstounů, seznamujeme zájemce s riziky a benefity pěstounské péče. Sepisujeme se zájemci žádost o zařazení do evidence, dotazníky pro žadatele a další dokumenty, které jsou nezbytné. Pomáháme zájemcům se smluvením schůzek na OSPOD, monitorujeme jejich spolupráci s krajským úřadem po dobu trvání přípravy pro pěstouny, pomáháme pěstounům v období před přijetím dítěte, realizujeme společnou návštěvu na krajském úřadě v rámci seznámení se spisovou dokumentací, sepisujeme zájemcům návrhy na pěstounskou péči, podporujeme pěstouny v rámci soudního řízení, pomáháme s plánem přechodu a jeho realizací a to vše na základě ústní dobrovolné dohody. 

V případě nezprostředkovaných pěstounů předáváme informace o pěstounské péči, jsme schopni zajistit psychologické posouzení, sepisujeme těmto pěstounům návrhy, poskytujeme jim pomoc a podporu během soudního řízení. 


Návštěvy v rodinách

Za našimi pracovníky nemusíte nikam jezdit, naše rodiny navštěvujeme po dohodě u nich doma nebo dle dohody i kdekoliv jinde.

Každá pěstounská rodina, která má s naší organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče má svého sociálního pracovníka, který ji pravidelně navštěvuje a to minimálně jednou za dva měsíce. Během návštěvy pracovníci sledují výkon pěstounské péče (tedy zejména to, jak se dítěti v rodině daří a jak jsou sami pěstouni spokojeni) a zároveň poskytuje pomoc a poradenství pěstounské rodině.


Poradenství

Naši pracovníci jsou zkušení poradci s dlouholetou praxí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Krom toho absolvují výcviky ve specifických poradenských disciplínách v náhradní rodinné péči.

Pěstouni mají ze zákona právo na to, žádat o poradenství v různých oblastech souvisejících s výchovou dětí v náhradní rodinné péči. Konkrétní seznam zákonem garantovaných oblastech naleznete v naší dohodě o výkonu pěstounské péče. Nad rámec tohoto poradenství naší pracovníci poskytují také rozšířené sociálně-právní poradenství související s otázkámi podávání návrhů v rámci soudních řízení (resp. jejich sepisováním, sledováním průběhu rozhodnutí, doprovodu pěstounů k soudu), psychologické a kariérové poradenství.


Centrum vzdělávání

Naše organizace pořádá jednodenní, víkendové a individuální vzdělávací akce, jejichž témata odráží aktuální problémy pěstounské péče. Dále se zabýváme vzděláváním sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 

Každý pěstoun má ze zákona povinnost, absolvovat 24 hodin vzdělávání ročně zdarma. Naše organizace pořádá pro pěstouny vzdělávací akce formou víkendového vzdělávání, kdy si pěstoun za sobotu a neděli splní 12h vzdělávání - pěstouni a dětí v pěstounské péči mají zdarma ubytování, zajištění hlídání dítěte a vzdělávací program. Pěstouni sobě i dětem hradí na víkendu stravu. Dále organizace realizuje jednodenní semináře v délce trvání 8h a v případech, kdy pěstoun nemůže plnit svou povinnosti ani takto, umožňujeme individuální vzdělávání.

Pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách pořádáme 6h a 8h vzdělávací akce akreditované MPSV. Více se dočtete v záložce centra vzdělávání. 


Akce pro děti (respitní péče)

Naše organizace pořádá akce pro děti v rámci realizace respitní péče a to formou víkendových pobytů pro děti i vícedenních pobytů např. v létě.

Pěstouni mají právo na to, každý rok od data uzavření dohody o výkonu pěstounské péče čerpat tzv. dovolenou pro pěstouny, kdy svěří péči někomu jinému a mají možnost si odpočinout a načerpat nové síly. Naše organizace pořádá víkendové akce pro děti a letní pobyt pro děti. Pěstouni však mají možnost čerpat respit i jinou formou a to v rámci dohody o výkonu pěstounské péče. 


Krátkodobá péče 

Naše organizace zajišťuje pro své pěstouny také krátkodobou péči, kterou mohou pěstouni využít například během vzdělávání nebo, když jdou k soudu. 

Pro naše pěstouny zajišťujeme krátkodobé hlídání v situacích, kdy potřebují, aby péče o svěřené děti na krátkou dobu (v řádech hodin) převzal někdo jiný. Prakticky se jedná zejména o situace, kdy se vzdělávají, jsou v dočasné pracovní neschopnosti, mají soudní jednání apod. 


Kontakty

Pomáháme pěstounům se zajištěním kontaktů svěřených dětí s biologickou rodinou.

Pěstouni mají ze zákona povinnost umožnit dětem v pěstounské péči kontakt s jejich původní (biologickou) rodinnou. Vzhledem k tomu, že kontakt může být často velmi ošemetnou záležitostí, mají také právo žádat o pomoc se zajištěním kontaktu. V takovém případě poskytujeme pěstounům poradenství, místnost, kde se může kontakt konat a můžeme také zajistit přítomnost nezávislé osoby při kontaktu a jeho dokumentaci.