Informace pro účastníky kurzu 

Dobrý den, děkujeme Vám za Váš zájem o účast na našich akreditovaných kurzech. Níže jsou uvedeny základní informace týkající se online a prezenčních akreditovaných kurzů.

Kontaktní osoba pro všechny kurzy: Bc. Tereza Zítková na emailu: zitkova.vesta@email.cz nebo telefonním čísle: 721 004 268.

Společné smluvní podmínky týkající se online i prezenčních kurzů 

 1. Objednavatel akceptuje nabídku pořadatele a závazně přihlašuje pracovníka(y) k účasti na vzdělávací akci.
 2. Smluvní vztah vzniká odesláním online přihlášky prostřednictvím webových stránek.
 3. Ceny vzdělávacích akcí jsou cenami smluvními a jsou uvedeny včetně DPH. Akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH.
 4. Objednavatel se zavazuje uhradit platbu převodem na účet poskytovatele. Objednavatel má možnost se dohodnout s poskytovatelem na jiné formě úhrady (například v hotovosti při kurzu, po kurzu atd.).  
 5. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí.
 6. Přihlášku je možno stornovat 5 dní před konáním akce. Při pozdějším stornování se účastnický poplatek nevrací. Objednavatel může vyslat náhradníka. Nebo si může vybrat kurz v jiném termínu, původní kurzovné zůstává v platnosti. 
 7. V případě překročení kapacity kurzu bude nabídnut náhradní termín. Pokud nebude termín objednavateli vyhovovat, bude platba vrácena na účet objednavatele.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu programu v rámci vzdělávací akce, změnu termínu vzdělávací akce, lektora ev. místa konání. 
 9. Dojde-li ke zrušení kurzu v den konání kurzu, poskytovatel nehradí náklady spojené s vysláním účastníka.
 10. V případě, kdy účastník nesplňuje podmínky účasti na kurzu (například bezinfekčnost podle aktuální opatření, nemá dostatečně kvalitní internetové připojení) nebo porušuje pravidla slušného chování ev. pravidla stanovená akreditací vzdělávacího programu, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného. 

Informace pro účastníky online kurzů

 1. Na online kurzy přihlašuje objednavatel účastníka prostřednictvím online přihlášky. 
 2. 14 dní před konáním online kurzu obdrží objednavatel zálohovou fakturu. 
 3. Po zaplacení zálohové faktury obdrží objednavatel odkaz na připojení k online kurzu. Účastníkům kurzu se doporučuje vyzkoušet připojení alespoň 30 minut před začátkem akce. 
 4. Online kurzy začínají zpravidla v 9:00 a končí podle doby trvání (14:30 kurzy 6h, 16:00 kurzy 8h) 
 5. V případě, kdy nebude uhrazena zálohová faktura, má objednavatel možnost se dohodnout s poskytovatelem na pozdější úhradě. 
 6. Nárok na osvědčení má ten účastník kurzu, který má zaplacené kurzovné, splnil podmínky kurzu, zaslal dotazník se zpětnou vazbou. Od data splnění všech podmínek pro vystavení osvědčení bude osvědčení s fakturou zasláno účastníkovi kurzu do 5 pracovních dnů prostřednictvím emailu.  
 7. Poskytovatel nenese zodpovědnost za kvalitu internetového připojení účastníků kurzu. V případě, kdy nebude účastníkovi fungovat připojení, má možnost využít jiný termín kurzu, pokud se jej rozhodne nevyužít použije se ustanovení č. 10 Společných smluvních podmínek.  
 8. Účastníci nemají povoleno si vzdělávací akci nahrávat a jsou povinni dodržovat pravidla, která jsou stanovená akreditací vzdělávacího programu. 

Informace pro účastníky prezenčních kurzů 

 1. Na prezenční kurzy přihlašuje objednavatel účastníka prostřednictvím online přihlášky.
 2. 14 dní před konáním online kurzu obdrží objednavatel zálohovou fakturu.
 3. Není-li stanoveno jinak místem konání prezenční akce jsou prostory spolku Milheimova 611, Pardubice, 530 02. 
 4. Prezenční kurzy začínají zpravidla v 9:00 a končí podle doby trvání (14:30 kurzy 6h, 16:00 kurzy 8h) 
 5. V případě, kdy nebude uhrazena zálohová faktura, má objednavatel možnost se dohodnout s poskytovatelem na pozdější úhradě.
 6. Nárok na osvědčení má ten účastník kurzu, který má zaplacené kurzovné, splnil podmínky kurzu, vyplnil dotazník se zpětnou vazbou. 
 7. Nedohodne-li se poskytovatel s objednavatelem jinak, vystaví osvědčení a fakturu objednavateli v den kurzu ev. zasílá poskytovatel objednavateli fakturu společně s osvědčením emailem v zaheslovaném souboru.
 8. Účastníci kurzu jsou povinni před jeho začátkem prokázat bezinfekčnost dle aktuálních vládních nařízení (očkování, prodělaná nemoc, PCR test nebo antigenní test ze zaměstnání), kdy za akceptovatelné potvrzení je brán certifikát v tištěné podobě, aplikace tečka, potvrzení zaměstnavatele o antigenní testu. V případě, že nemůže účastník bezinfekčnost doložit, má možnost využít jiný termín kurzu, pokud se jej rozhodne nevyužít, použije se ustanovení č. 10 Společných smluvních podmínek.
 9. Účastníci jsou povinni dodržovat aktuální proti epidemiologická opatření. 
 10. Účastníci nemají povoleno si vzdělávací akci nahrávat a jsou povinni dodržovat pravidla, která jsou stanovená akreditací vzdělávacího programu. 

Ochrana osobních údajů