Dítě v náročné životní situaci - šikana, kyberšikana - A2024/0141-SP/PC/PP

10.05.2024
  • Lektor:PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák Mgr. Lenka Smolová Mgr. Šárka Junasová
  • Časová dotace: 8h - 9:00 až 16:00
  • Forma: Online / ZOOM, prezenčně 
  • Vhodné pro: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách
  • Cena: 2000,-/osoba
  • Vypsané kurzy: viz kalendář
  • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268

Anotace

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s dvěma oblastmi týkající se šikany v rámci kterých se dítě může dostat do náročné životní situace a to konkrétně v situaci, kdy je obětí šikany tváří v tvář nebo kyberšikany. V rámci kurzu bude kladen důraz nejen na teoretické ukotvení, ale také na praktické modelové situace, při kterých si účastnici budou mít možnost procvičit vedení rozhovoru s dítětem v krizové životní situaci.

Přihláška