Záškoláctví v kontextu spolupráce s kurátorem pro mládež - A2021/1329-SP/PC/PP

21.12.2021
  • Lektor: Lic. Tomáš Salášek, Mgr. Šárka Junasová
  • Časová dotace: 6h - 9:00 až 14:30
  • Forma: Online / ZOOM
  • Vhodné pro: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách
  • Cena: 1500,-/osoba
  • Vypsané kurzy: viz kalendář
  • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268. 

Anotace kurzu

Kurz se zaměřuje na to, aby účastníci získali základní orientaci v problematice záškoláctví z pohledu kurátora pro mládež, jakožto profese, která může být nápomocna při řešení nepříznivé sociální situace dětského klienta. Kurz tak míří především na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s rizikovou mládeží ohroženou záškoláctvím v kontextu sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí. V rámci kurzu bude představena profese kurátora pro mládež, metody jeho práce, kazuistiky, ale také problematika záškoláctví, jeho právní dopady, rizika na straně dětí a jejich rodin.

Závazná přihláška