Metody a techniky zjišťování názoru dítěte II - A2021/1188-SP

22.12.2021
  • Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák, Mgr. Šárka Junasová
  • Časová dotace: 6h - 9:00 - 14:30
  • Forma: Prezenčně, Milheimova 611, Pardubice
  • Vhodné pro: sociální pracovníky
  • Vypsané kurzy: viz kalendář
  • Cena: 1200 Kč/osoba
  • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268. 

Anotace kurzu 

Kurz přináší teoretické i praktické informace o projektivních metodách zjišťování názoru dítěte pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v rámci služeb poskytovaných v resortu sociálně-právní ochrany dětí. V rámci kurzu bude představena důležitost zjišťování názoru dítěte a vybrané projektivní techniky (Vyprávění příběhů, Nedokončené věty, Růžový keř). Kurz navazuje na kurz Metody a techniky zjišťování názoru I (jeho absolvování však není povinné).

Závazná přihláška