Metody a techniky zjišťování názoru dítěte II - A2021/1188-SP

22.12.2021
  • Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák, Mgr. Šárka Junasová
  • Časová dotace: 6h - 9:00 - 14:30
  • Forma: Prezenčně, Češkova 1299
  • Vhodné pro: sociální pracovníky
  • Vypsané kurzy: viz kalendář
  • Cena: 1500 Kč/osoba
  • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268. 

Anotace kurzu 

Kurz přináší teoretické i praktické informace o projektivních metodách zjišťování názoru dítěte pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v rámci služeb poskytovaných v resortu sociálně-právní ochrany dětí. V rámci kurzu bude představena důležitost zjišťování názoru dítěte a vybrané projektivní techniky (Vyprávění příběhů, Nedokončené věty, Růžový keř). Kurz navazuje na kurz Metody a techniky zjišťování názoru I (jeho absolvování však není povinné).

Závazná přihláška

Reference

"Chtěla bych pochválit lektory za vhodně zvolené metody. Ten kurz byl velmi praktický. Děkuji."

Tereza

Dětský domov se školou 

"Díky kurzu jsem si uvědomila, jak důležité je přistupovat citlivě k tématům týkajících se rodiny v rozhovoru s dítětem."

Jana

Orgán sociálně-právní děti

"Díky za to, že jsem si všechny metody mohl vyzkoušet na vlastní kůži. Vnímám to jako velmi důležité."

Denis

Terénní program