Dítě v náročné životní situaci - týrání, zanedbávání a domácí násilí - A2024/0140-SP/PC/PP

10.05.2024
 • Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák Mgr. Lenka Smolová Mgr. Šárka Junasová
 • Časová dotace: 8h - 9:00 až 16:00
 • Forma: Online / ZOOM, prezenčně
 • Vhodné pro: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách
 • Cena: 2000,-/osoba
 • Vypsané kurzy: viz kalendář
 • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268
 • Anotace

  Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s dvěma oblastmi týkající se rodiny v rámci kterých se dítě může dostat do náročné životní situace a to konkrétně v situaci, kdy je účastníkem nebo svědkem domácího násilí, dále kdy je obětí zanedbávání nebo týrání v rodině ev., kdy je v důsledku takového jednání rodiny umístěno mimo svou biologickou rodinu. V rámci kurzu bude kladen důraz nejen na teoretické ukotvení, ale také na praktické modelové situace, při kterých si účastnici budou mít možnost procvičit vedení rozhovoru s dítětem v krizové životní situaci.

   

  Přihláška