Ke stažení

Vážení návštěvníci, zde si můžete stáhnout žádosti, informace o spolku, standardy a další důležité dokumenty spolku.

Dokumenty  o spolku

Výroční zprávy 

Opatření ředitele  spolku

Směrnice a Standardy SPOD

Zde naleznete zásadní směrnice, které vymezují standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí a vymezují základní rámec doprovázení v naší organizaci. 

Žádosti

Zde si můžete stáhnout žádosti o proplacení nákladů na respitní, krátkodobou péči a vzdělávání a také žádost o nahlédnutí do spisu. 

Stížnosti

Postup pro podávání stížnosti naleznete ve směrnici o Organizaci a řízení ve spolku.

Jiné 

Instrukce zaopatřovací příspěvek 

Instrukce dávky pěstounské péče 

Stránky MPSV k novele ZSPOD.

Metodika MPSV ke kontaktům dětí v pěstounské péči. 

Stanovisko ombudsmana - kontakty dětí v pěstounské péči s oprávněnými osobami. 

Normativní instrukce úřadu práce k financování doprovázejících organizací