Dítě a mladistvý jako pachatel trestných činů - A2021/1327-SP/PC/PP

28.12.2021
  • Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák, Mgr. Šárka Junasová 
  • Časová dotace: 8h - 9:00 až 16:00
  • Forma: Online / ZOOM
  • Vhodné pro: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách
  • Cena: 1800/osoba
  • Vypsané kurzy: viz kalendář
  • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268 

Anotace kurzu 

Kurz se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí účastníků kurzu o trestných činech páchaných dětmi a mladistvými. V rámci kurzu se budeme zabývat typologií trestné činnosti, kterou páchají děti a mladiství a jejími charakteristikami. Probereme také základní informace týkající se oznámení a objasňování této trestné činnosti včetně práv a povinností nezletilého pachatele v rámci trestního řízení. Dále se budeme zabývat soudnictvím ve věcech mládeže a restorativní justicí. 

Závazná přihláška