Sociální patologie v kontextu sociální práce - poruchy rodičovské role - A2021/1330-SP/PC/PP

21.12.2021
  • Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák, Mgr. Šárka Junasová
  • Časová dotace: 8h - 9:00 až 16:00
  • Forma: Online / ZOOM
  • Vhodné pro: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pracovníky dětských skupin 
  • Cena: 2000,- /osoba 
  • Vypsané kurzy: viz kalendář
  • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268. 

Anotace kurzu

Kurz se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí účastníků kurzu v oblasti poruch rodičovské role v kontextu sociální práce. V rámci kurzu se budeme zabývat aktuálním pojetím rodiny, výchovnými styly a jejich dopady na děti, příčinami jejího selhávání funkcí rodiny včetně jejich extrémních forem jako je syndrom CAN. Dále se budeme zabývat oznamovací povinností, intervencí OSPOD spojených s řešením poruch rodičovské role jako je sanace rodiny, výchovná opatření, systém náhradní rodinné péče apod.

Závazná přihláška

Reference

"Kurz byl především velmi praktický. Oceňuji případové studie."

Denisa

Sociálně-aktivizační služba

"Ráda bych poděkovala lektorce za velmi srozumitelný výklad obohacený o praktické zkušenosti."

Alena

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Kurz byl náročný a na informace vyčerpávající. Díky němu jsem si více vědoma toho, čím děti, se kterými pracuji, prošly. 

Laďka

Doprovázející organizace