Psychopatologie dětí v kontextu sociální práce I - A2022/1308-SP/PC/PP

29.12.2022
  • Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák
  • Časová dotace: 8h - 9:00 až 16:00
  • Forma: Online / ZOOM
  • Vhodné pro: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pracovníky dětských skupin
  • Cena: 2000,-/osoba
  • Vypsané kurzy: viz kalendář
  • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268

Anotace 

Kurz cílí na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s populací dětí využívající sociálních služeb nebo těch, jež jsou v evidenci ospod, přičemž si klade za cíl, seznámit účastníky s vybranými oblastmi psychopatologie dětí (poruchy rodičovské vazby, mentální retardace, poruchy autistického spektra, specifické vývojové poruchy) s ohledem na to aby tyto děti dokázali identifikovat, přizpůsobit jim průběh poskytované služby a především je nasměrovat do adekvátních následných služeb.

Závazná přihláška