Muzikoterapie

Muzikoterapii zajišťuje naše organizace prostřednictvím externí spolupráce s certifikovanou muzikoterapeutkou Mgr. Veronikou Faltusovou. V případě, že byste se rádi objednali na muzikoterapii, využijte kontaktů na této adrese

Muzikoterapie v Pardubicích aktuálně probíhá každou středu v odpoledních hodinách. 

Muzikoterapie se v naší organizaci realizuje v podobě skupinové, individuální nebo v podobě, kdy je přítomný rodič s dítětem. Muzikoterapie patří k nedílné součásti služeb, které nabízíme našim pěstounům a jejich přijatým dětem. Jako zvláště vhodná je pro děti, které mají problémy s verbálním vyjadřováním svých emocí nebo jsou nějakým způsobem znevýhodněné. 

V případě skupinové muzikoterapie se muzikoterapie nejčastěji realizuje na víkendových pobytech pro děti v pěstounské péči. Jejím cílem je zprostředkovat dětem možnost bezpečně vyjádřit své emoce, podpořit jejich sebevědomí, ale také naučit je vlastní seberegulaci. 

V rámci individuálního sezení pracujeme s relaxací, s možností bezpečně vyjádřit své emoce. V dětech je budován pocit vlastní kompetence a zážitku, že mohou ovlivnit nejen způsob trávení svého času, ale také zregulovat vlastní emoce apod. 

V muzikoterapii rodiče s dítětem postupujeme tak, že vše výše popsané má dítě možnost sdílet s rodičem, což pozitivně působí na jejich vzájemný vztah a to nejen u biologických rodičů, ale také u rodičů náhradních.