Dítě v pěstounské péči jako oběť trestného činu

28.11.2022

Cena kurzu 1200 Kč za každou započatou hodinu plus cestovné 6Kč/KM

Cílem kurzu je předat účastníkům základní informace o postavení dítěte v pěstounské péči jako oběti trestného činu. V rámci kurzu se budeme zabývat typologií trestné činnosti páchané na dětech a to včetně internetové kriminality, seznámíme se s dopady spáchaného trestného činu na psychiku dítěte, základními právy a povinnostmi dítěte jako oběti trestného činu včetně podpůrných služeb pro oběti trestných a to vše v kontextu pěstounské péče.