Sexualita dětí v pěstounské péči

14.01.2022

Lektoři: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák, Mgr. Šárka Junasová

Počet hodin: 6-8 - prezenční i online formou
Cena pro organizace 1200,-/každá započatá hodina a 6Kč/Km cestovné 

Kurz se zaměřuje na problematiku specifického sexuálního vývoje dětí s narušenou primární citovou vazbou. V rámci kurzu s pěstouny probereme rizika spojená s vývojem sexuality, probereme také otázky týkající se sexuální výchovy a bezpečného chování na internetu.