Psychohygiena pro pěstouny

14.01.2022

Lektor: Mgr. Lenka Smolová, Mgr. Šárka Junasová

Počet hodin: 6 -8h prezenčně i online
Cena: 1200 Kč za každou započatou hodinu a 6Kč/Km cestovné 

V rámci kurzu se budeme zabývat otázkou psychohygieny pro pěstouny a také otázkou syndromu vyhoření, jak ho u sebe rozpoznat, jak mu předcházet ev. řešit jeho negativní dopady.