Psychohygiena pro pěstouny

14.01.2022

Lektor: Lic. Tomáš Salášek

Počet hodin: 6 prezenčně i online
8000,-/kurz/počet pěstounů dle potřeb organizace

V rámci kurzu se budeme zabývat otázkou psychohygieny pro pěstouny a také otázkou syndromu vyhoření, jak ho u sebe rozpoznat, jak mu předcházet ev. řešit jeho negativní dopady.