Dítě v pěstounské péči jako pachatel trestného činu

28.11.2022

Lektor: Mgr. Lenka Smolová

Cena kurzu 1200 Kč za každou započatou hodinu plus cestovné 6Kč/Km

Cílem kurzu je předat účastníkům základní informace o postavení dítěte v pěstounské péči jako pachatele trestného činu. V rámci kurzu se budeme zabývat typologií trestné činnosti páchané dětmi a to včetně internetové kriminality, seznámíme se s dopady spáchaného trestného činu na životní situaci dítěte, probereme rozdíly v páchání trestných činů u dětí do 15 a od 15 let a to vše v kontextu pěstounské péče.