Psychické trauma u dětí v pěstounské péči

28.11.2022

Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák

Počet hodin: 6-8 - prezenční i online formou

Cena 1200,- / započatá hodina a cestovné 6Kč za Km 

Kurz se zaměřuje na děti s vývojovým traumatem v kontextu pěstounské péče. Zabývat se budeme vznikem vývojového traumatu, jeho následky, chování dítěte s traumatem a především terapeutickými výchovnými postupy.