Psychické trauma u dětí v pěstounské péči

14.01.2022

Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák

Počet hodin: 6-8 - prezenční i online formou
Cena pro organizace 10000,-/kurz/počet účastníků dle potřeb organizace

Kurz se zaměřuje na problematiku projevů psychických traumat u dětí v pěstounské péči. V rámci kurzu se budeme zabývat typologií traumat, jejich projevy a následky včetně poradenství v oblasti možných intervencí.