Dětská psychiatrie pro pěstouny

06.02.2022

Lektor: Mgr. Markéta Lorencová 

Cena kurzu 8000-10000 podle počtu hodin 6 až 8h / počet účastníků dle potřeby organizace 

Cílem kurzu je předat účastníkům základní informace o dětské psychiatrické péči v ČR resp. jejím systému a poradenských pracovníků. V rámci kurzu probereme také základní psychiatrické diagnózy jako je ADHD, Psychické trauma u dětí, a další.