Dětská psychiatrie pro pěstouny

06.02.2022

Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák 

Cena kurzu 1200 Kč za každou započatou hodinu plus cestovné 6Kč/KM

Cílem kurzu je předat účastníkům základní informace o dětské psychiatrické péči v ČR resp. jejím systému a poradenských pracovníků. V rámci kurzu probereme také základní psychiatrické diagnózy jako je ADHD, Psychické trauma u dětí, Mentální postižení a to vše specificky v kontextu pěstounské péče. Na kurz lze navázat dalšími díly kurzu s konkrétně vybranými psychiatrickými diagnózami.