Dítě zanedbávané, týrané a zneužívané v kontextu dětské skupiny

28.11.2022

Lektoři: Mgr. Lenka Smolová 

Cena kurzu 1200 Kč za každou započatou hodinu plus cestovné 6Kč/KM

4h

Kurz je možné realizovat osobně nebo v online podobě.

Cílem kurzu je předat účastníkům základní informace o formách týrání, zanedbávání a zneužívání dětí předškolního věku. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s tím, jak poznat specifické i nespecifické znaky týrání, zneužívání a zanedbávání a dále s tím, jak postupovat při oznamování podezření na nevhodné chování rodičů vůči dětem a jakým způsobem je následně případné oznámení řešeno.