Dítě s komplexním vývojovým traumatem v kontextu sociální práce -A2022/0609-SP/PC/PP

30.12.2022
  • Lektor: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák,
  • Časová dotace: 8h - 9:00 až 16:00
  • Forma: Online / ZOOM
  • Vhodné pro: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pracovníky dětských skupin 
  • Cena: 1800/osoba
  • Vypsané kurzy: viz kalendář
  • Kontaktní osoba: Bc. Tereza Zítková, zitkova.vesta@email.cz, tel. číslo 721 004 268


Anotace

Cílem vzdělávacího programu je předat účastníkům základní informace o teorii attachmentu a s ní související problematikou vzniku komplexního vývojového traumatu u dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči, v ústavní výchově, ale i v biologických rodinách. V rámci kurzu se budeme zabývat teoriií attachmentu, příčinami vzniku komplexního vývojového traumatu, jeho projevech a dopadech do života dítěte, základními technikami pro zvládání projevů vývojového traumatu a možnostmi podpory a poradenství rodin či zaměstnanců institucí, které pečují o takto traumatizované děti.

Reference

"Děkuju moc za toto téma. Veškeré informace byly přínosné a obohacující. Ráda se opět zúčastním Vašich kurzů."

Eva 

Služby pro pěstouny 

"Kurz byl pro mne velmi přínosný. Hodnotím velmi pozitivně spojení teorie a praxe. S dětmi s traumatem často pracuji"

Petra 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

"Z kurzu jsem si odnesl mnoho praktického do své práce v nizkoprahu. Děkuji."


 Michael 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež