Supervize pro pracovníky dětských skupin

28.11.2022

Lektoři: Mgr. Šárka Junasová

Cena kurzu 1200 Kč za každou započatou hodinu plus cestovné 6Kč/KM

4h

Kurz je možné realizovat osobně nebo v online podobě.

Kurz je rozdělen na dvě části. V první části budou účastníci kurzu seznámeni s tím, co přináší zaměstnancům dětských skupin možnost supervize, jaké jsou její formy, varianty a pravidla. V druhé části budou mít možnost pod supervizním vedením sdílet své zkušenosti z praxe v rámci výkonu činností v dětské skupině.