Projekty

Naše organizace ročně pořádá 4 pobyty pro děti, z toho 3 víkendové a 1 velkých 10 denní pobyt v Krkonoších. V rámci těchto pobytů se nám vystřídá až 70 různých dětí, přičemž pro většinu z nich platí, že kvůli svým projevům v chování by nebyly schopné absolvovat běžný komerční tábor.

Příprava na samostatný život cílí na děti starší 12 let, které se pomalu blíží dospělosti a jeho cílem je, připravit je co nejvíce na životní realitu mimo pěstounskou rodinu. Projekt má charakter víkendového pobytu, kdy se děti pod dozorem zkušených pracovníků starají zcela samy o sebe. Musí si samy zatopit, uvařit, vyprat, nasekat dřevo, uklízet...

V naší organizaci probíhá každý druhý čtvrtek muzikoterapeutické sezení s certifikovanou muzikoterapeutkou, která zde pracuje s dětmi, u nichž selhaly standardní formy psychologické a psychiatrické péče například proto, že nedokáží vyjádřit své emoce a hudba je tak pro ně prostředkem, kterým se mohou vyjádřit a projevit