Muzikoterapie ve Vestě

26.01.2022

V naší organizaci probíhá každý druhý čtvrtek muzikoterapeutické sezení s certifikovanou muzikoterapeutkou, která zde pracuje s dětmi, u nichž selhaly standardní formy psychologické a psychiatrické péče například proto, že nedokáží vyjádřit své emoce a hudba je tak pro ně prostředkem, kterým se mohou vyjádřit a projevit

Aktuálně se vzhledem k našim možnostem mohou muzikoterapie účastnit maximálně 2 až 3 děti, reálně jich máme ale okolo 15, které by tuto intervenci potřebovaly. 


Finanční prostředky získané z daru využijeme pro zaplacení muzikoterapeutky a zakoupení dalších pomůcek pro muzikoterapii.