Příprava na samostatný život

26.01.2022

Popis projektu: 

Příprava na samostatný život cílí na děti starší 12 let, které se pomalu blíží dospělosti a jeho cílem je, připravit je co nejvíce na životní realitu mimo pěstounskou rodinu. Projekt má charakter víkendového pobytu, kdy se děti pod dozorem zkušených pracovníků starají zcela samy o sebe. Musí si samy zatopit, uvařit, vyprat, nasekat dřevo, uklízet apod. Krom toho jsou součástí tohoto víkendu také sezení s různými odborníky z řad psychologů, policistů, kariérových poradců apod. 

Víkendový pobyt je také smysluplným trávením volného času, kdy si děti krom péče o sebe užijí také spoustu zábavy ve formě hraní her, diskotéky v neohrožujícím prostředí. V loňském roce byl projekt podpořen Burzou filantropie. 

Finanční dary využijeme pro zaplacení lektorů, nákupu materiálu pro práci s dětmi, nákupu literatury, pomůcek pro psychologické a kariérové poradenství. 

Pokud Vás zajímá, jak vypadal projekt v minulých letech, podívejte se na videa.