28. – 29. 9. 2024 Dětská psychiatrie II

Online vzdělávání pro pěstouny v celkovém rozsahu 12h

Lektoři:  Mgr. Markéta Lorencová, Mgr. Šárka Junasová, Mgr. Lenka Smolová

Adresa: ZOOM

Přihlašování: sociální pracovnice rodin

Cílem vzdělávání je představit pěstounům základy dětské psychiatrie s ohledem na specifické problémy dětí v náhradní rodinné péče.