Vzdělávací víkend Klokočov 7.-8.10.2017

01.09.2017

Letošní rok v říjnu se uskutečnil náš poslední víkend pod taktovkou Křídla pro pěstouny z.s. Víkend se nesl v duchu dvou školení pro pěstouny. Prvním z nich bylo školení na téma "Biologický rodič s psychiatrickou diagnózou" pod lektorským vedením Zdeňka Čermáka a Šárka Junasové. Toto školení mělo za cíl přiblížit pěstounům život dítěte s rodičem s psychiatrickou diagnózou či závislostním profilem chování. V neděli měli možnost pěstouni s Tomášem Saláškem nahlédnout do kazuistiky závislého člověka z pohledu kurátora pro mládež. Děti měly v sobotu i v neděli zajištěný bohatý program. V sobotu se vydaly do zoologické zahrady v Jihlavě, kde si přes nepřízeň počasí užily krásný den plný zábavy. V neděli pak měly možnost, vyzkoušet si, jak se žije člověku se zrakovým postižením či zahrát si sebepoznávací hry a v neposlední řadě také objevovat krásy klokočovského okolí.