Příměstský tábor -  Putování za Indiány 31.7-4.8.2023

09.02.2023

Závazná přihláška na Příměstský tábor 31.7. - 4.8.2023 

Termín konání tábora:  31.7.2023 - 4.8.2023

Termín pro podávání přihlášek: 30.5.2023

Termín pro provedení platby: 30.6.2023  na účet 1024308856/5500

Cena: 2700,- / dítě cena pro pěstouny se bude odvíjet od počtu dní vyčerpané respitní péče tzn. individuálně. Variabilní symbol = číslo faktury, 

Příchod dětí od 7:30 do 8:00 

Odchod dětí od 16:30 do 17:00 

Maximální kapacita tábora je: 15 dětí 

Vedoucí akce a zdravotní dozor: Michaela Čábelová - cabelova.vesta@email.cz, tel. 702 068 708

Pedagogičtí pracovníci: Bc. Petra Poláková, Johana Kosová 

Cena: 2700,- / dítě cena pro pěstouny se bude odvíjet od počtu dní vyčerpané respitní péče tzn. individuálně. 

Stravování: Zajištěno formou dvou svačin, pitného režimu a ve dny, kdy není plánován celodenní výlet formou teplého obědu. Ve dnech, kdy se bude konat celodenní výlet bude oběd zajištěn formou balíčku. 

Základní informace o programu: 

Příměstský tábor "Putování za Indiány" je  týdenní turistický tábor po okolí Pardubic s tématem indiánů. Během týdne jsou pro děti připraveny společenské, sportovní a tvořivé aktivity a dva celodenní výlety. 

Shrnující informace k příměstskému táboru naleznete v dokumentu níže.