Online kurz - Dítě se zdravotním znevýhodněním v kontextu dětské skupiny I

06.02.2022

Lektorka: Mgr. Markéta Lorencová  Kurz vhodný pro pracovníky dětských skupin a mikrojeslí, kteří pracují nebo by mohli pracovat s dětmi s vrozenou srdeční vadou nebo alergiemi. Informace využijí i pracovníci mateřských školek a dalších zařízení, kteří se mohou setkat s dětmi s uvedeným zdravotním znevýhodněním. Během kurzu se dozvíte o problematice dětí po operaci srdce, dětí s kardiostimulátorem, dětí s poruchami srdečního rytmu, dětí s inoperabilní (neoperovatelnou) srdeční vadou, dětí s různými formami alergií, dětí s astmatem. V rámci kurzu se zaměříme nejen na příznaky onemocnění, které se mohou u dětí objevovat, ale především na jejich potřeby, možnosti začlenění do dětského kolektivu a možná řešení akutního zhoršení stavu. Dostatek prostoru bude věnován také sdílení zkušeností s lektorkou, která má bohaté pracovní i osobní zkušenosti s péčí o děti se zdravotním znevýhodnění.

Kurz je realizován v externí spolupráci: Pro více informací kontaktujte prosím lektorku na emailu: marketa.lorencova@gmail.com

Termíny vzdělávacích akcí a cenu naleznete níže v přihlášce.